کارت خرید

سرور تیم اسپیک

TS3 - 32 Slot

32 نفره
پورت 1گیگ
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
سرور OVH فرانسه
DDos Protected
 
تحویل آنی

TS3 - 64 Slot

64 نفره
پورت 1گیگ
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
سرور OVH فرانسه
DDos Protected
 
تحویل آنی

TS3 - 128 Slot

128 نفره
پورت 1گیگ
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
سرور OVH فرانسه
DDos Protected
 
تحویل آنی

TS3 - 256 Slot

256 نفره
پورت 1گیگ
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
سرور OVH فرانسه
DDos Protected
 
تحویل آنی

TS3 - 512 Slot

512 نفره
پورت 1گیگ
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
سرور OVH فرانسه
DDos Protected
 
تحویل آنی

TS3 - 1024 Slot

1024 نفره
پورت 1گیگ
ترافیک نامحدود
سابدامین رایگان
سرور OVH فرانسه
DDos Protected
 
تحویل آنی

Powered by WHMCompleteSolution